NEOPARTEM HELPT U ONDERNEMEN
Strategisch advies, verandering en ondernemerschap

Advies

Als ondernemer sta je er vaak alleen voor. Je accountant en jurist adviseren je elk op hun eigen vakgebied. Dat is ook helemaal prima, maar ik kan je juist helpen bij je ondernemerschap.

Interim

Als je zelf onvoldoende in staat bent de verandering uit te voeren of je gewoon afstand wil nemen, dan kan ik als interim manager jou rol of die van één van je leidinggevenden tijdelijk overnemen.

Participatie

Heb je een goed idee of heb je uitbereiding in je team nodig met extra betrokkenheid of binding? In sommige gevallen is participatie mogelijk. Ik investeer dan mee in je onderneming in ruil voor deelname.

VerbeteringenAls ondernemer ben je continu aan het verbeteren. Als het goed is tenminste. Soms wil dat gewoon even niet lukken of gaat het niet zoals je graag zou willen. Zijn je ambities wel reëel? Heb je hulp nodig bij het ondernemen? Sparren over de uitdagingen waar je tegenaan loopt? Loop je vast op financieël of persoonlijk vlak?

Ik kan je daarbij helpen.
Met de juiste tools en de nodige ervaring.

De volgende fase van je bedrijfDe “volgende fase” van je bedrijf kan van alles zijn.
Misschien heb je de afgelopen tien jaar ongeveer hetzelfde gedaan. Zonder noemenswaardige vooruitgang of groei. En is dat nu bij jou wel een beetje klaar. Misschien ben je in een rol gegroeid of terechtgekomen die helemaal niet bij je past? Misschien is er wel ruimte voor nog veel meer ondernemerschap maar je weet niet goed hoe dit aan te pakken?


Tijd voor een nieuwe strategie en een goed plan. Samen maken we je persoonlijke ambities waar!

Werkwijze Neopartem

Mijn aanpak bestaat uit het doorlopen van de volgende stappen:

Eerste gesprek

Het eerste informatieve kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend. Hierin bespreken we de aanpak en mogelijke routes.

0 meting

Op basis van gesprekken en cijfers, wordt er een z.g. nul meting gedaan. Hoe staat de onderneming er op dit moment voor?

Inzetbaarheid

Bij een verbetertraject zal er iemand de kar moeten trekken. Hoe zit het met het energieniveau, kennis en tools die de huidige leidinggevende(n) tot hun beschikking hebben?

Routes

Welke mogelijkheden zijn er om weer vooruit te komen? Meer omzet? Andere processen? Samenwerking? Verkoop? Alle mogelijke routes worden in kaart gebracht.

Start

De gekozen route wordt omgezet in acties. De start van een mooi traject om samen verder te komen.

Korte termijn

Wat heeft de hoogste prioriteit? Wat is er nú nodig om het plan later te laten slagen? Dit pakken we eerst aan.

Lange termijn

Als de eerste stappen zijn gerealiseerd is er rust voor de lange termijn doelen. Dit is het doorvoeren van echte veranderingen.

Tussentijdse evaluaties

Op de routekaart staan regelmatige tussentijdse evaluaties. Zitten we nog op de juiste koers? Zijn er redenen om de plannen te wijzigen?

Afronding

De doelen zijn gehaald en het traject wordt overgedragen en afgesloten. Het is belangrijk om een afronding op voorhand af te spreken.

Over mijzelf

Mijn naam is Ariën Huisken.

Als ondernemer heb ik altijd voor mijzelf mogen zorgen.
Een bewuste keuze, overigens. In het MKB heb ik praktisch alle stadia mee mogen maken. Van idee en start tot en met realisatie. En van markttoetreding, kredietcrisis, verkoop en mooie en moeilijke dingen tot en met personeel. En vooral: het belang van focus en het maken van keuzes. Na mijn ondernemerschap heb ik veranderingen mogen initiëren binnen bestaande ondernemingen. Hierin heb ik mij opnieuw verder kunnen ontwikkelen. Verbetering, het aanbrengen van focus, resultaatgerichtheid, dicht op de huid opereren van de ondernemer. Dát is mijn passie.