IMPLEMENTATIE VAN NIEUWE PROCESSEN

HOME

Inventariseren huidige processen
Hoe zien je huidige processen eruit? Wat moet de klant allemaal meemaken voordat hij je product of dienst in huis heeft? We kunnen dat in verschillende sessies in kaart brengen. Vaak zien we hier direct al waar het minder goed gaat en dus de verbeteringen welkom zijn. Het geeft inzicht en creëert veel draagvlak, ook bij de medewerkers die het straks moeten doen. Optimalisatie van de klantbeleving en efficiëntie zijn hierbij de doelen.

Vaststellen gewenste processen
Na de inventarisatie verdeel ik de processen in logische stukken, vaak gekoppeld aan afdelingen. Per afdeling zetten we samen de gewenste situatie neer alsof er geen beperkingen in mensen, middelen, kennis en budget zijn. Dit zijn hele mooie en waardevolle sessies waarin medewerkers vanuit hun passie en betrokkenheid reageren. Uiteindelijk levert dit het gewenste en meest efficiënte proces op waar de klant en de medewerkers erg blij van worden. Mooi toch? Sneller, goedkoper, met veel passie en blije klanten: wie wil dat nou niet? We kunnen het!

Focus en houvast aan strategie
Bij het uitwerken van de nieuwe processen is het wel van belang dat jij alle keuzes maakt in het licht van de vastgestelde strategie. Deze kan ik bij de medewerkers helder krijgen zodat ze zelf gemotiveerd de juiste strategische keuzes maken in het uitwerken van de processen, maar ook in hun dagelijkse werk.

Uitwerken en vastleggen nieuwe processen
Natuurlijk moeten we nieuwe processen zorgvuldig uitwerken en vastleggen. Je medewerkers hebben daar helemaal geen tijd voor. En geen zin in. Snap ik best, ik doe het graag.

Draagvlak
Geen verandering zonder draagvlak. Iedereen moet hier achter staan. Directie, leidinggevenden en medewerkers die het uiteindelijk moeten doen. Iedereen. Niemand uitgezonderd. Alle neuzen dezelfde kant op. Dat kost tijd en energie waarbij ik je kan helpen.

Begeleiden en bewaken implementatie
Het gevaar is dat iedereen na het vastleggen van al deze nieuwe goede ideeën weer overgaat tot de orde (of waan) van de dag. Het is immers druk en we hebben hier al veel tijd aan besteed. De klant wacht. Een machine is stuk. Noem maar op. Er zijn altijd redenen om iets niet te doen. Om de nieuwe methoden niet toe te passen. Ik kan je helpen dit te bewaken, want hier moeten we doorheen. Anders verandert er nooit iets. Tijd investeren om later veel tijd terug te krijgen, doorbreken die cirkel! Met een externe professional is dat wat makkelijker. Mijn focus is de verandering en niet de waan van de dag. We kunnen het! Samen!

HOME